Designed & produced by Witkac sp. z o.o.

System stypendialny dla Twojego urzędu

Już dziś przenieś wygodnie procedurę stypendialną do chmury

Czym jest system WITKAC estypendia.pl?

System WITKAC estypendia.pl wspomaga pracę pracowników w pełnej obsłudze wniosków stypendialnych m.in. w obszarze kultury i sportu. Umożliwia internetowe wypełnienie wniosku.

Działanie systemu

System WITKAC estypendia.pl działa w chmurze. Nie ma potrzeby instalowania dedykowanego oprogramowania. System na każdym etapie wykonuje automatyczne czynności, usprawniając procedurę przyznawania stypendiów sportowych i kulturalnych, w tym:

 1. ogłaszanie i przeprowadzenie naboru,
 2. ocenę wniosków,
 3. przygotowywanie umów,
 4. publikację wyników

Prowadzenie naboru

Jednym kliknięciem dodajesz nowy nabór wniosków stypendialnych, a informacja o nim trafia automatycznie do wszystkich użytkowników systemu. W Twoich naborach wnioskujący nie popełniają błędów rachunkowych, a liczba błędów formalnych jest znacząco mniejsza.

System WITKAC estypendia.pl w podstawowej wersji oferuje wystandaryzowaną funkcjonalność związaną z procedurą stypendialną, przy czym istnieje możliwość dopasowania konfiguracji do praktyk klienta.

"...Wdrożenie aplikacji w samorządzie pozwala zaoszczędzić czas personelu urzędów i mieszkańców zaangażowanych w prowadzenie i udział w procedurach stypendialnych m.in. poprzez wyeliminowanie błędów formalnych i rachunkowych oraz przyspieszenie przepływu danych i dokumentów..."

Logo firmy

Marcin Dadel

Prezes Witkac sp. z o.o.

Indywidualne podejście

System WITKAC estypendia.pl daje Ci możliwość wprowadzenia ustawień naboru, takich jak:

 1. nazwa naboru,
 2. dopuszczalny okres składania wniosków,
 3. maksymalna wartość pojedynczego stypendium,
 4. możliwość złożenia wniosku przez opiekuna prawnego/rodzica,
 5. możliwość podania kosztorysu dla wydatkowania stypendium,
 6. możliwość podania planu przedsięwzięcia,
 7. możliwość podania opisu przebiegu kariery/dotychczasowej działalności,
 8. możliwość dołączenia załączników do ogłoszenia o naborze.

Zawsze otrzymujesz oferty na aktualnym wzorze wniosku, który obowiązuje w ramach Twojej procedury stypendialnej.

Ocena

Członkowie i członkinie Twoich komisji oceny wniosków stypendialnych mają możliwość pracy online, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Korzyści

System WITKAC estypendia.pl to szereg korzyści dla Twojego urzędu:

 1. oszczędność czasu

  - system WITKAC estypendia.pl na każdym etapie wykonuje automatyczne czynności. Raz wprowadzone do systemu i zweryfikowane dane są zapisywane oraz wykorzystywane do automatycznego wypełniania formularzy wniosków o stypendium.

 2. elastyczność i komfort

  - obsługa wszystkich elementów systemu WITKAC estypendia.pl jest intuicyjna, możesz ją prowadzić z każdego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie. Dostęp do systemu jest możliwy z każdego komputera z dostępem do Internetu, niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki temu możliwa jest zdalna praca w systemie, w tym ogłaszanie naborów, wypełnianie i ocena wniosków.

 3. dbałość o środowisko naturalne

  – system WITKAC estypendia.pl to proekologiczna usługa, umożliwiająca przeprowadzenie naboru w chmurze, bez konieczności drukowania wniosków i dokumentacji konkursowej.

Funkcjonalność systemu estypendia

 1. kreator naboru, umożliwiający dostosowanie procedury do indywidualnych potrzeb Twojej instytucji,
 2. możliwość składania wniosku z wykorzystaniem ePUAP i profilu zaufanego,
 3. eksport wypełnionych wniosków w formacie pdf,
 4. tworzenie list rankingowych,
 5. zdalna ocena wniosków,
 6. przyznawanie różnych kwot stypendiów,
 7. konfiguracja załączników.